#107: Ramsåsen

Type: Topp, ås
Område: Vestmarka
Moh.: 420 m

Oversiktskart - Ramsåsen

Beskrivelse

Det er nok rams/ramsløk som med sin intense lukt og smak har gitt navn til åsen. Sett fra Oslo, er det Kolsås, Skaugum og i midten Ramsåsen som dominerer bildet i vest. Det østvendte stupet av Ramsåsen ble opprettet som Ramsås naturreservat ved kongelig resolusjon av 17. september 1982. Det store topplatået domineres av en stor myr, Breidmosan, som det ble skåret torv fra. På kartet, Oslo Vestmark, er det plassert et karttegn for utsiktspunkt omtrent der skiløypa gjør en sving mot stupkanten. Her er utsikten snart stengt av ungskog. På kanten, lenger syd, står én av Kartverkets hvite sementsøyler, trig. punkt. Her er utsikten storslått. Ramsåskastet er det lokale navnet. Enda lenger syd og noe lavere heter det Ramsåsutsikten.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Ramsåsen