Oversiktskart - Einavoll

Beskrivelse

Veikryss med en liten parkeringsplass i sydenden av Einafjorden. Selve Einavollen ligger litt oppe i skråningen (ca. 430 moh.). Plassen Einavollen har vart et lite småbruk med fastboende fram til 1960-åra. Deler av småbruket ble tilplantet med gran i 1962 og er i dag en fin kulturskog.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Einavoll