Oversiktskart - Sundvollen

Beskrivelse

Sundvollen er nest største tettbebyggelse i Hole kommune etter kommunesenteret Vik, med butikksenter, oppvekstsenter og to barnehager. Sundvollen hadde 1205 innbyggere i 2018. Opprinnelig het stedet Kroksundvollen, men navnet er blitt forkortet i årenes løp.

Mest kjent her er stedet for Sundvolden Hotel og Krokkleiva, med sin nærheten til Krokskogen. Det finnes helleristninger som ligger ca. 100 meter fra E16 på nedsiden mot Tyrifjorden. Europavei 16 krysser fjorden her, og fortsetter langs Steinsfjorden.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Sundvollen