#1075: Skjerva

Område: Hadelandsåsene
Moh.: 430 m

Oversiktskart - Skjerva

Beskrivelse

Skjerva har en lang historie tilbake i tid. Det første sagbruket ble anlagt her i 1783. Det har vært forskjellige drivere og brukere gjennom tidene. Gran almenning kjøpte sagbruket i 1907 og dreiv det i ca. 50 år.

Demningene er fortsatt intakt, det er en fallhøgde på 7 meter som ble brukt til drift av sagbruket. I dag står flishuset og saghuset med noe utstyr på østsida av elva.

Rundt sagbruket bygde de bruksberettigede opp et utall av små hytter og staller. Det utviklet seg til reine "indianerbyen". Mesteparten står i dag, og er delvis i bruk som fritidsboliger.

Det er flere småbruk rundt Skjerva som er i bruk. Stedet hadde også sin egen butikk fram til midten av 1960-åra.

I vatnet Skjerva ble det bygd en demning i utløpet for at det skulle bli nok vatn til tømmerfløytinga mot Nannestad.

En del hytter rundt Grøa måtte flyttes da Grøa ble interkommunal drikkevannskilde. Disse hyttene ble satt opp igjen på østsida av Skjerva.

I vegkrysset Skjervetråkket står ei infotavle, og øst for brua står ei kommunal infotavle.

Det er fine turmuligheter i området, både til fots, på sykkel og ski. Skjerva løypelag preparerer løyper her. Gran almenning har vinteren 2019/2020 lagt til rette for parkering ved gamle Skjerva sag.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Skjerva