#1078: Øyangen

Område: Hadelandsåsene
Moh.: 442 m

Oversiktskart - Øyangen

Beskrivelse

Øyangen er et stort vatn, fire kilometer langt og to kilometer bredt, i Jeppedalen, Hurdal kommune, den ene halvdelen ligger i Oppland den andre i Akershus fylke.

Øyangen er regulert. På nord/østsida ligger en del hytter og noen småbruk. Nord i Øyangen er det en fint tilrettelagt badeplass. Ved utløpet i sørenden er det en fin rasteplass. I vegkrysset ved bommen er det snuplass, P-plass og infotavle. Fint utgangspunkt for turer både sommer og vinter.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Øyangen