#1091: Randsfjorden

Område: Hadelandsåsene
Moh.: 134 m

Oversiktskart - Randsfjorden

Beskrivelse

Norges fjerde største innsjø, sju mil lang. Den ligger i kommunene Jevnaker, Gran, Søndre Land og Nordre Land. Største dyp er 120 meter, mens sjøens overflate er 139 kvadratkilometer.

Randsfjorden har vært en viktig trafikkåre med stor båttrafikk. Det gikk rutebåt mellom Jevnaker og Odnes, med mange anløpsteder på begge sider av fjorden. Tømmertransporten gikk med slepebåt helt fram til 1960-åra. I dag har Randsfjorden landets eneste rutegående ferge på ferskvann.

I Snorres kongesagaer står det at kong Halvdan Svarte hadde vært i et gjestebud på Hadeland, og at han på hjemvegen gikk gjennom isen med hest og slede, og druknet. Dette var i år 860.

Det er flere fiskeslag i Randsfjorden: ørret, røye, gjedde, sik, abbor, tre- og nipigget stingsild, krøkle og niøye. I Randsfjorden finnes den berømte Randsfjordørreten, en storørretstamme som kan oppnå en vekt på over 10 kg.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Randsfjorden