#1093: Kutjern

Område: Hadelandsåsene
Moh.: 490 m

Oversiktskart - Kutjern

Beskrivelse

Tidligere stasjon (1902-1989) på Gjøvikbanen, like ved vannet Kutjern. Her var det fastboende med ansvar for betjent stasjon fram til ca. 1970. Det var stor leveranse av tømmer her. Et eksklusivt pensjonat, Kvittingly, tok imot gjester fra Oslo-området både vinter og sommer. Kort sti til Kvitingen (722 m.o.h.).

Vest for Kutjern ligger Puttmyra naturreservat, et område med langstrakte barskogkoller med myrer imellom. Dette er et tilnærmet urørt, flatt fattigmyr­kompleks på 279 mål med interessant flora og vegetasjon.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Kutjern