Oversiktskart - Nordre Kolsås

Beskrivelse

Tidligere snakket man om to utpregede perioder for vardebygging og vardetjeneste i Norge: fra Håkon den godes tid og til begynnelsen av 1300-tallet og fra Christian IVs tid og fram til 1814. Nå kan vi kanskje snakke om en ny periode, nemlig freds- og jubileumsvardebrenning. Ved tusenårsskiftet var det på nytt vardebrenning i Norge. Mange hundre for ikke å si tusen mennesker overvar vardebrenningen på Kolsås. Varden ble bygget og brent på det vestligste og høyeste punktet. I 1978 ble Kolsås/Dælivann-området vernet som landskapsvernområde. Innenfor dette området ble fire mindre områder skilt ut og fredet som naturreservater. Deler av Kolsåstoppen er ett av disse områdene.

Nordre Kolsås er den høyeste av Kolsås-toppene. I 2013 ble toppunktets høyde justert til 379,53 moh.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Nordre Kolsås