#1126: Stakamyra

Moh.: 475 m

Oversiktskart - Stakamyra

Beskrivelse

Et langt myrstrekk på 1,5 km i Gubbberudrunden. Skiløypa følger myra – i skogkanten. Myra ble grøftet og drenert under den store «grøfteepoken» på 1960-tallet.

Det er flere teorier bak navnet Stakamyra. Det kan ha blitt laget klopper av stakar for at folk og hester kunne passere, eller stakar kan ha blitt brukt som merking i myra der det var framkommelig for folk og hest.

En gårdbruker i området var på orrhaneleik på myra på 60-tallet: «Vi lå nede i grøfta med granbar over. En orrhane satte seg i baret rett over hodet på meg».Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Stakamyra