#1127: Lundstein

Steder i nærheten [ Skistua Gjøvik ]

Oversiktskart - Lundstein

Beskrivelse

Lundstein skole er en barneskole i Gjøvik kommune, om lag seks km nord for sentrum. Skolen har 65 elever (2018).

Skolekretsen ble opprettet i 1895, etter at Vardal kommune hadde kjøpt husmannsplassen Korslund under Kastad. Før 1895 hadde barna i området rundt gardene Kastad og Bråstad holdt til i en leid bygning på Kastad. Kretsen, som også ble kalt Kastad, hadde felles lærer med Våstad skole. Helt siden 1890-årene hadde det kommet flere forslag om sammenslåing av skolekretser i denne delen av Vardal, men først i 1958 ble dette en realitet. Da ble elevene ved Sollien skole overført til Lundstein. Fire år seinere kom også skoleungene fra Våstad til Lundstein. For å romme alle de nye elevene ble det oppført et helt nytt skolebygg.

I 2003 brant en av skolebygningene på Lundstein. Det ble da satt opp et midlertidig brakkebygg, som fortsatt (2020) brukes.

(Kilde: Lundstein skoles hjemmeside)

Fra Lundstein skole går det lysløype (rundløype).

Rett ved skolen ligger Bråstad kirke. Et par hundre meter vest for denne (fra Nettoppvegen) går det vinterstid skiløype som leder en inn på løype til blant annet Skistua.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Lundstein