#1130: Stangstua

Steder i nærheten [ Bukkhalsen Hornås Vesterås ]

Oversiktskart - Stangstua

Beskrivelse

Stangstua er et fint startsted for turer på Vardalsåsen eller i Gjøvikmarka. Parkeringsmuligheter på sørsiden av Fv33/Fagernesvegen.

Stedet har en spennende historie. Da Odneschausséen skulle bygges i perioden 1855 til 1859 ble det behov for en base for prosjektet. Midt på Vardalsåsen var det i alle retninger langt til andre bekvemmeligheter for forpleining, så beliggenheten var perfekt.

Bøndene i Vardal hadde ønsket at traséen skulle legges oppunder gårdsanleggene gjennom bygda. Til alt hell ble det likevel til at vegen ble lagt i dalbunnen. Hvis ikke ville kulturlandskapet i kirkebygda ha sett helt annerledes ut.

Den store pådriveren for utbygging av kommunikasjoner i Norge på den tiden var Frederik Stang. Som statsråd ledet han Indredepartementet fra 1846 til 1856 og sørget for å forbedre infrastruktur i Norge som vegnett, havner, kanaler og fyrtårn. På Vardalsåsen trengte anleggsprosjektet et sted for forpleining og overnatting, og til ministerens ære fikk dette navnet Stangstuen.

Vegbyggerne leide grunn av Mustad og først i 1865 ble veggrunnen utskilt og skjøtt over til «Statens alminnelige veifond», lenge etter at vegen var ferdig.

For å ivareta husholdning og drift ble det engasjert ektepar som bosatte seg på stedet. Her var det dyrket en voll slik at de kunne høste høy til vinterfor. Det var nok til å holde 4 kuer, en hest og noen sauer.

Plassen var gjennom flere eierskifter før kammerherre Haaken Mathiesen kjøpte den i 1914. Fram til 1903 fungerte stedet som skysstasjon. Husene på Stangstua ble revet i 1917 og materialene gjenbrukt i andre hus.

Etter den tid har det vært parkeringsplass for skigåere. Tidligere gikk det skibuss fra Gjøvik til Stangstua. Det er fin tur tilbake til byen enten over Vesterås -Skumsjøen, eller over mot Solbakken og Skistua.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Stangstua