#1144: Kjøyvemyra

Moh.: 600 m

Oversiktskart - Kjøyvemyra

Beskrivelse

Myr og løypekryss på åsen mellom Sveum og Søndre Land. Kjøyvemyra bærer sitt navn med rette. Hver vinter kjøyver den opp.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Kjøyvemyra