#1146: Sandermosen

Moh.: 231 m

Oversiktskart - Sandermosen

Beskrivelse

Sandermosen stasjon ligger øst i Maridalen, og er en fin innfallsport for ski- og sykkelturer i Nordmarka og Lillomarka. Fra stasjonen går det løype og turvei mot Snippen og Movatn, og dessuten sydover mot Solemskogen og Kjelsås.

Sandermosen ble nedlagt som stasjon på Gjøvikbanen 11. juni 2006, etter å ha vært ubetjent i mange år. Den skulle etter planen rives i 1994, men sterke krefter gitt inn for vern. Den 17. september 1998 ble stasjonen, inkludert stasjonsbygningen og vokterboligen, vernet. Stasjonen er med i samarbeidsprosjektet Kulturbanen, og brukes til ulike typer kulturarrangementer.

I 1939 benyttet 40 000 mennesker Sandermosen stasjon. Og fortsatt går det passasjerer av og på toget på dette tradisjonsrike stedet. For toget stopper fortsatt på stasjonen når det er arrangementer her.

Aksel Sandemose, som opprinnelig het Axel Nielsen, tok sitt etternavn etter Sandermosen, som var hans mors hjemsted.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Sandermosen