Oversiktskart - Jordbærhaugen

Beskrivelse

Jordbærhaugen var opprinnelig en av to husmannsplasser under By. Den andre het Bakken, ble fraflyttet og deretter lagt under Jordbærhaugen, som etter hvert ble utvidet til et gårdsbruk, i dag også med rideaktivitet og hestestall. Navnet brukes også om kollepartiet mellom gården Jordbærhaugen og vestover til Solkollen, men det offisielle navnet på dette er Jordbærhaugkollen. Kollen svarer godt til navnet sitt, da det var gode forekomster av jordbær langs den gamle driftsveien opp til dalen mellom Solkollen og Jordbærhaugkollene. Her gikk det en tidligere meget benyttet skiløype til Småvann med forgrening til Greinehytta.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Jordbærhaugen