#1156: Grimås

Moh.: 370 m

Oversiktskart - Grimås

Beskrivelse

Grimås er en gard sørøst for Raufoss sentrum i Vestre Toten kommune. Navnet Grimås er tolket på flere måter. En tolkning er at det kommer av kvinnenavnet Grima, eller kanskje kommer det av adjektivet grim - som har mange synonymer, blant andre stygg, uhyggelig eller skummel.

Grimås er nevnt i gamle oppslagsverk til muligens å være Cronens (Kongens) ødegaard. Ødegarder var som oftest garder som ble lagt øde etter Svartedauden, og som fra 1500-tallet og framover ble gjenryddet og bosatt.

Det er sannsynlig at Grimås er en gard som lå øde etter Svartedauen.

Fra boligområdet Grimås går skiløypa over Grimås gård til Vestrumenga, eller man tar av ved Malterud i retning mot Tåsås videre til Sillongen.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Grimås