#1159: Reinsvoll

Oversiktskart - Reinsvoll

Beskrivelse

Tettsted i Vestre Toten kommune, ca. 6 km sør for Raufoss. Også stasjon på Gjøvikbanen. Det har i lang tid vært bebyggelse på Reinsvoll. Det skyldes ikke minst vannfallet i Hunnselva som ble utnyttet i tidligere tider.

Fra Reinsvoll (ved skolen) går det skiløyper mot Bøverbru/Granvang og mot Tåsås.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Reinsvoll