#1169: Vassenden

Oversiktskart - Vassenden

Beskrivelse

Utfartsparkering nordvest i Trevatna langs fylkesveg 114 mellom Fall og Eina. Herfra går det løype nordover og inn på stamløypenettet til Søndre Land, med forbindelser til Gjøvikmarka og Vestre Toten.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Vassenden