#1185: Godbakken

Oversiktskart - Godbakken

Beskrivelse

Innfallsport med p-plass til løypenettet i den nordlige delen av Snertingdalmarka. Fra p-plassen går det en tilførselsesløype bort til løypa mellom Hemsangen og Slømyrholen, og man er da inne på Stormyrrunden.

Tidligere lå Skihytta i Snertingdal ved Godbakken, men den ble flyttet til Granumdammen for noen år siden. Ikke alle skilt i området er oppdatert etter dette!Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Godbakken