#12: Vesle Sandungen

Område: Nordmarka nord
Moh.: 390 m

Oversiktskart - Vesle Sandungen

Beskrivelse

Vesle Sandungen henger sammen med Store Sandungen via en kort bekk i delet mellom vannene. Vannet har bra bestand av edelfisk, men det drives lite sportsfiske her. Bra teltplasser på vestsiden og østsiden av vannet. Atkomst sommerstid er enklest med sykkel fra Langlia eller fra Stryken via Sandungskalven.

Det går to viktige skiløyper over vannet, den ene kommer fra Sandungen gård og den andre kommer ned fra Sandbekkmana og går ut på vannet i nordenden. Begge går sammen i sydenden av vannet (der det heter Bystøa) og videre ned til Vest-Fyllingen på skogsbilvei, eller via skogsløype bort til løypekrysset ved Kveldrostjern der Grenadertraséen går.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Vesle Sandungen