#1207: Puttmyra

Moh.: 497 m

Oversiktskart - Puttmyra

Beskrivelse

Stor myr på Søndre Land østås, og løypekryss som danner forbindelse mellom Vardalsåsen nord og Søndre Lands løypenett.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Puttmyra