#1209: Oldtidsveien

Type: Vei
Moh.: 310 m

Oversiktskart - Oldtidsveien

Beskrivelse

"Den Trondhjemske kongevei" over Gjelleråsen kalles for Oldtidsveien. Dette var en del av stamveien mellom Oslo og Trondheim siden tidlig middelalder. Traseen over Gjellråsen går fra Stovner til Lahaugmoen.

Langs veien, som enkelte steder bør kalles sti, er det satt opp flere skilt (satt opp av lokale historielag samt av Universitetets oldsaksamling) som gir historiske opplysninger. Her finnes blant annet gravminner fra bronsealderen, festningsverk fra Karl XIIs tid, tufter av gamle husmannsplasser, minner fra siste verdenskrig.

Veien er grei å gå, men i et smalt skar som heter "Kongedalen" er det noe steinete, så der er det greit med solid fottøy.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Oldtidsveien