#1210: Stovner

Oversiktskart - Stovner

Beskrivelse

Bydel (ca. 30.000 innbyggere) og innfallsport nordøst i Oslo. Langs kommunegrensen i øst mot Skedsmo går det turvei (preparert lysløype om vinteren) mellom Tangerud og Liastua mot Skillebekk. Innfallsport mot Gjelleråsmarka, hvor blant annet Oldtidsveien (over Gjelleråsen) går fra Øvre Fossum gård, like ved Stovnersenteret. Der er det parkeringsmuligheter.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Stovner