#1218: Gjørudshaugen

Type: Topp, ås
Moh.: 679 m

Oversiktskart - Gjørudshaugen

Beskrivelse

En av Markas høyeste topper, beliggende nordvest for Øyangen i Ringerike kommune. Det er flatt og skogkledt på toppen, men det er flere fine utsiktspunkter rett nedenfor. Fra nordsiden har man flott utsyn mot Jevnaker og Randsfjorden.

Om sommeren er beste adkomst en av stiene fra nordenden av Øyangen. Til tider kan de være litt utydelige i terrenget. Alternativt kan man gå opp fra bygda i nordvest. En av disse traseene er rødmerket, men det er ingen løypepreparering av den vinterstid.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Gjørudshaugen