#1221: Korsegården

Område: Follomarka
Moh.: 85 m
Steder i nærheten [ Ås ]

Oversiktskart - Korsegården

Beskrivelse

Korsegården ligger ved krysset mellom E6 og riksvei 152 mellom Drøbak og Ås. Navnet Korsegården beskriver en gård som lå ved et veikryss ("veikors"). Korsegården har vært et viktig knutepunkt lenge før de moderne veiers tid. Stedet har vært et av de mest sentrale krysningspunkt mellom veier som går nord-sør og øst-vest helt siden urtiden. Fra 1600-tallet gikk Den Fredrikshaldske Kongevei forbi her. Veien gikk fra Christiania til Fredrikshald (Halden). Korsegården har hatt både rettslokale og arrest. På 1700-tallet var det også skysstasjon her. Den står nå på Follo Museum.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Korsegården