#1225: Horni

Type: Gårdsbruk
Område: Vestmarka
Moh.: 111 m

Oversiktskart - Horni

Beskrivelse

Gårdsbruk i Gamle Jarenvei nordøst for Stovivann. Allerede i eldre jernalder var det bosetning på Horni gård. Gården var en periode delt i tre enheter (Nedre, Mellom og Øvre Horni), men ble på begynnelsen av 1900-tallet samlet igjen. På 1960-tallet ble Mellom Horni og Nedre Horni solgt til Bærum kommune. En del av gårdene er etter hvert skilt ut som boligtomter, og Horni regnes derfor også som en grend.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Horni