#1229: Lindeberget

Område: Vestmarka
Moh.: 372 m

Oversiktskart - Lindeberget

Beskrivelse

Opprinnelig finneplass, senere husmannsplass i Lier kommune, nær grensen til Bærum. Lindeberget lå da under gården Toverud, som ligger nede ved Holsfjorden. I 1938 ble Lindeberget skilt ut som eget bruk, men ble i 1975 kjøpt tilbake til Toverud.

Utsikten er flott fra Lindeberg. Her er det eplehage og fine hus.

I mange år var Lindeberget serveringssted. Da gikk den sydgående hovedløypen fra Sollihøgda forbi her. Senere ble denne løypen lagt om, og går nå noen hundre meter øst for stedet.

Reguleringsplanen for Lindeberget ble vedtatt i 2003, og sier at stedet er "område for bebyggelse til servering med utleie og overnatting, eksisterende fritidsbebyggelse, vei og parkering". Det ble i 2005 gitt rammetillatelse og igangsettingstillatelse for serveringsbygg. Det er nå oppført et nytt hus på Lindeberget, som kanskje igjen vil oppstå som serveringssted.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Lindeberget