#1236: Rønningen

Moh.: 408 m
Steder i nærheten [ Leikemyr Toresplassen ]

Oversiktskart - Rønningen

Beskrivelse

Tidligere seter sørøst på Rønningsåsen ved Toresplassen i Hole kommune. Gårdene Helgeland, Søndre By og senere Borgen setret her. Opprinnelig var det to setre her, og ved den landsomfattende folketellingen i 1865 ble det registrert at to husmannsfamilier bodde her.

Seterdriften på Rønningen varte frem til ca. 1950, og i 1960 ble husene brent. Setervollen ble tilplantet med skog, men fortsatt er det mulig å se rester av gammel bosetning og drift på stedet. (Kilde: Hole historielag)

Det går både blåmerket sti og rødmerket skiløype mellom Holmevann og Toresplassen. Disse går over Rønningen.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Rønningen