#1250: Monsetangen

Moh.: 195 m
Steder i nærheten [ Sander Solemskogen Store Gryta ]

Oversiktskart - Monsetangen

Beskrivelse

Monsetangen er en åpen slette som ligger inne i skogen øst for Maridalsvannet. Herfra går det løyper, stier og turveier i flere retninger.

I 1903 ble området, som er en del av Solemskogen, utparsellert til boliger og hytter. Det ble da startet bygging av både hus og veier. Men to faktorer gjorde at det ikke ble noe fart i bosettingen her. For det første ble det ikke anlagt noen jernbanestasjon i rimelig nærhet og for det andre ble det problematisk med bosetting på grunn av kommunens drikkevannsrestriksjoner. Maridalsvannet var - og er -jo bare en snau kilometer unna.

Det stod to hus på plassen, men disse ble flyttet til Kjelsås.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Monsetangen