#1252: Huken pukkverk

Oversiktskart - Huken pukkverk

Beskrivelse

Huken pukk- og asfaltverk eies og drives av Oslo vei AS. Det ligger ved markagrensen, og det har vært sterke lokale protester mot at markagrensen skal justeres her for at Huken skal utvides.

Pukkverket ble startet i 1956, og i området har det alt fra 1700-tallet vært gruvedrift.

Ved Huken pukkverk er det en parkeringsplass for et titalls biler. Herfra (fra bommen) går det skogsbilvei mot Breisjøen og videre inn i Lillomarka. Om vinteren prepares det skiløype på denne veien.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Huken pukkverk

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Huken pukkverk