#1253: Grisputten

Moh.: 352 m

Oversiktskart - Grisputten

Beskrivelse

Lite, idyllisk skogsvann med lite tiltalende navn. Men H. O. Christophersen anfører at Gris(e)putten har fått navnet sitt av at det her vokste myrkongle og bukkeblad, og røttene av disse ble brukt til grisefôr (grisblekk). En sjekk av dette i juni 2012 viste at her vokser bukkeblad og vannliljer, men ikke myrkongle. Bestanden er forholdsvis beskjeden av begge deler. Det er ikke grisete rundt putten i forhold til hvordan det er rundt mange andre små skogsvann, ingen gørrmyrer eller gørrhull. Nå er det et ganske stort område med orkideer og blåfjær på nordsiden av putten. Det viste seg også at Grisputten representerer et vannskille: I nordvest er det utløp mot Store Gryta og videre mot Maridalsvannet, mot syd mot Revlitjern og videre mot Alunsjøen.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Grisputten