#1257: Østensjøvannet

Område: Østmarka
Moh.: 107 m
Steder i nærheten [ Oppsal Rustadsaga ]

Oversiktskart - Østensjøvannet

Beskrivelse

Vann i Oslo kommune, 290 da. Vernet som naturreservat siden 1992. Det er et rikt plante-, dyre- og ikke minst fugleliv rundt vannet. Over 200 fuglearter er observert, mange av dem er sjeldne.

Vannet er grunt - største dybde er 3,2 meter. Både gjedda og abboren kan bli stor her, og det finnes også karuss og mort i vannet.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Østensjøvannet