Oversiktskart - Gjerdingselva

Beskrivelse

Gjerdingelsva førte opprinnelig vann fra Gjerdingen ned i Skillingen og Harestuvannet, og ble brukt som fløtevei for tømmeret som skulle ned i Hakadal. Men i forbindelse med utbedringen av byens drikkevannsforsyning rundt århundreskiftet, ble Gjerdingen ført i tunnel til Daltjuven, og elva mistet mye av sin vannføring. Fortsatt kan elva gå stri i perioder med mye regnvær, og det er tilmed flere fine fiskeplasser i øvre del fra Gjerdingdammen og nedover.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Gjerdingselva