#1263: Breidmåsan

Moh.: 260 m

Oversiktskart - Breidmåsan

Beskrivelse

Myr i Gjerdrum kommune, rett øst for Ringdalsveien. Fra veien går det løyper herfra mot Bommen, Harasletta, Busterudvangen og Høgsmåsan/Tæruddalen.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Breidmåsan