#1267: Gjersjøen

Område: Sørmarka
Moh.: 40 m

Oversiktskart - Gjersjøen

Beskrivelse

Vann som hovedsakelig ligger i Oppegård kommune. Den aller sydligste delen ligger i Ås kommune. Navnet kommer av det norrøne ordet "Gerðasjor", som igjen kommer fra elvenavnet "Gerð(r)", avledet av garðr, "gjerde", dvs. "elven som danner grense".

Gjersjøen er drikkevannskilde for Oppegård og Ås. Vannet har et areal på 2,6 kvadratkilometer og er ca. 5,5 km langt fra nord til sør. Største dybde er 63,5 meter.

Fra nordenden av vannet renner Gjersjøelva ut i Bunnefjorden. Den sørøstlige delen av Gjersjøen, Slorene, er naturvernområde.

Det er flere fiskeslag i vannet, blant annet abbor, gjedde, mort og gjørs (utsatt), brasme, sørv. ørekyte og ål. Fisken blir stor her! Det finnes også kreps i Gjersjøen.

(Kilder: Store norske leksikon og NVE)Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Gjersjøen