Oversiktskart - Heggedal

Beskrivelse

Innfallsport og tettsted sør i Asker kommune, sørvest for Gjellumvannet. Ved Heggedal stasjon (på strekningen Asker-Spikkestad) er det godt med parkeringsplasser. Herfra kan en lett ta seg inn i Kjekstadmarka sommerstid, gjerne på sykkel.

Navnet "Heggedal" kommer trolig av elven Hegga, som igjen har navn etter treslaget hegg. Elven kalles for øvrig "Skithegga".Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Heggedal