Oversiktskart - Nitelva

Beskrivelse

Nitelva har sitt utspring i sydenden av Strykenvannet (232 moh.), som ligger rett syd for Harestuvannet (234 moh.). I eldre tider het Harestuvannet ”Nittesjøen”. Dette navnet er avledet av det gammelnorske navnet ”Nitjusjor”, og Nitelva het da ”Nitja”. Både elven og vannet har fått navn etter Nittedal (gammelnorsk: Nitjudalr).

Og det er nettopp Nittedal som Nitelva renner gjennom på sin vei mot Øyeren (101 moh.) etter 37 kilometers ferd gjennom kulturlandskap og skog. Det vil si, den øverste delen av elven renner gjennom Hakadal, og heter der ”Hakadalselva”. Den siste strekningen frem til Øyeren møter Nitelva en annen elv, Leira, som står i forbindelse med Mjøsa.

Elven, som har nærhet til Rv4 helt fra nordenden og frem til Slattum, renner gjennom flere kommuner. Helt i nord ligger den i Lunner i Oppland, og den første delen er den grense-elv mellom Lunner og Nittedal. I ca. 1 km før Nitelva renner under E-6 danner den grensen mellom Nittedal og Skedsmo, før den renner gjennom Skjetten (i Skedsmo) frem til Strømmen/Lillestrøm. Herfra og frem til Øyeren skiller den kommunene Skedsmo og Rælingen.

Det er derfor flere områder i Oslomarka som skilles av Nitelva. Følgende marker ligger i eller grenser til elven: Nordmarka, Romeriksåsene, Lillomarka, Gjelleråsmarka og Østmarka.

Nitelva har vært et viktig element for arbeidslivet i området. I tidligere tider ble det foretatt is-skjæring på elven vinterstid, mens den ellers ble brukt som energikilde for å drive sagbruk, kraftverk og møller. Det ble også fløtet tømmer nedover vassdraget. Det er flere spor etter disse aktivitetene.

Den mest kjente industribedriften langs elven er nok Hakedals Verk, men også Nitedals Tændstikfabrik (fra 1884) ble anlagt ved elven. I dag er elven vernet for videre utbygging, men er regulert for vannkraftproduksjon. Man har gjort en innsats for å holde elven ren, og det er renseanlegg for avløpsvann ved Åneby, Rotnes og Slattum. Dessverre er likevel den nederste delen av vassdraget noe forurenset, slik at bading ar klart best i den nordlige delen. Der er det til gjengjeld mange fine badeplasser. I den sydlige delen er det på den annen side tilrettelagt for småbåter.

Det er flott å padle på Nitelva. Den øverste delen har noen stryk, mens elven ellers flyter rolig gjennom landskapet.

Det finnes et rikt utvalg av fiskearter i Nitelva, spesielt i den nedre delen opp til Rotnesfossen. Hele 21 arter er registrert. Det er også et variert dyre- og planteliv langs store deler av elven, og det er opprettet to naturreservater der elven renner ut i Øyeren: Sørumsneset og Nordre Øyeren naturreservat.

(Kilde: Nittedal kommunes hjemmesider)Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Nitelva