Oversiktskart - Grini

Beskrivelse

Boligområde og kulturlandskap i østre del av Bærum. Navnet har norrøn opprinnelse; Grǫnin betyr gran, mens endelsen "in" kommer fra vin, i denne betydningen naturlig eng.

Grini gård ble krongods under innføringen av reformasjonen, men kom senere i privat eie. Frem til 1854 var gårdensom også hadde teglverk, mølle, sagbruk og kalkbrenneri, en del av Bogstad gård. I 1859 ble selve gården omgjort til et hjem for "falne kvinner" (Magdalena-asylet).

Men de fleste forbinder nok Grini med fangeleiren tyskerne benyttet under krigen. I skogkanten nord for Grini-jordene ble et fengsel bygget rett før krigen. Opprinnelig skulle dette være et kvinnefengsel, men tyskerne tok det i bruk for norske opposisjonelle i 1940. Totalt satt nesten 20.000 menn og kvinner fanget på Grini under krigen.

Etter krigen ble fengselet tatt i bruk for landssvikere, og fra 1951 var det sikringsanstalt. I dag heter det "Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt".

I 1950-årene startet en omfattende boligutbygging i området sør for Griniveien, og i 2002 åpnet Grini golfbane, som ligger rett på nordsiden av veien.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Grini