#1301: Eidsvoll

Område: Eidsvoll - Nes
Moh.: 120 m
Steder i nærheten [ Skovseth Ås skole ]

Oversiktskart - Eidsvoll

Beskrivelse

Eidsvoll er et tettsted som også er kommunesentrum for Eidsvoll kommune på Øvre Romerike. I dagligtalen kalles stedet Sundet, fordi det her i gammel tid var et sund over elva Vorma.

Området rundt Sundet er det opprinnelige Eidsvoll. Hit kom folk fra innlandet i båter nedover Vorma, men forbi Eidsvoll kunne de ikke seile. Noen trakk båtene over land og til den andre siden av Sundfossen, hvor de kunne fortsette turen nedover elva. For andre endte båtferden her, og de tok fatt på landeveien mot Viken, det senere Oslo og Kristiania.

I norrøn tid var dette møtestedet mellom vannvei og landvei et viktig politisk og juridisk sentrum. Her ble Eidsivatinget holdt, og hit reiste storbønder fra Hadeland, Hedmark og Romerike. Senere ble kirken reist ved tingstedet. Lenge var dette det egentlige sentrum i bygda. På slutten av 1800-tallet var området fantes de fleste sentrale funksjoner i området rundt kirken. Først etter at Norges første jernbane fikk sin endestasjon her i 1854 ble det fart i utviklingen på den andre siden av elva. Lenge var det ikke noe annet her enn gården til sundmannen, som fraktet folk over elva. Mot slutten av 1800-tallet vokste befolkningen kraftig, og det ble et handelssentrum.

De senere årene har bosetningen i Sundet på nytt økt fordi det er blitt bygd leilighetskomplekser i sentrum. I områdene omkring Sundet er det fremdeles eneboliger og rekkehus som dominerer.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Eidsvoll