#1303: Trevatna

Moh.: 384 m

Oversiktskart - Trevatna

Beskrivelse

Trevatna ligger i Søndre Land kommune i Oppland. Opprinnelig besto Trevatna av tre vatn, men på grunn av regulering henger to av vatna nå sammen, slik at Trevatna nå nærmest er delt i to på midten. De to delene forbindes ved det smale sundet Nora. Den nordlige delen av vatnet ligger i nord-sørlig retning, den sørlige i nordvest-sydøstlig. Breddene er for det meste skogkledde, kun på østsiden av vatnets sørlige del finnes det noen gårder. Det er mange hytter i området rundt vatnet. Flere fine badeplasser.

På vestsiden av vatnets sørlige del går den nedlagte jernbanelinjen Valdresbanen, mens fylkesveien mellom Land og Toten går på østsiden, og runder vatnets nordende. Vatnet har gitt navn til stasjonen Trevatn på Valdresbanen.

(Kilde: www.trevatn.no)

Trevatn har forbindelse med løypenettet på åsen mellom Land og Toten, samt løypenettet østover mot Eina og sørover og nordover. Gjøvik-Oslo-traseen passerer like øst for vatnet.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Trevatna