#1350: Bærums Verk

Område: Bærumsmarka
Moh.: 101 m

Oversiktskart - Bærums Verk

Beskrivelse

Tettsted i Bærum kommune, beliggende ved elven Lomma syd i Lommedalen. Det er det tradisjonsrike Bærums jernverk som navnet kommer fra. Det ble bygget på begynnelsen av 1600-tallet på grunn av jernforekomster i nærområdet. Jernverket ble en av de viktigste bedriftene i landet, og det vokste frem et eget industrisamfunn her.

Jernverket benyttet kull som brensel, og store deler av skogen i Marka - spesielt Krokskogen ble hugget ned og omdannet til kull i såkalte "kullmiler". Kullet ble så kjørt med hest til Bærums Verk.

I 1964 ble støperiet nedlagt, men etter hvert har både jernverkets bygninger og de tilhørende arbeiderboligene blitt restaurert. De huser i dag forretninger og noe småindustri i det som i dag er blitt til et handelssentrum.

Frem til 1970-årene var Bærums Verk et typisk arbeiderstrøk, men senere har området blitt bygget ut med boliger. De nye boligfeltene består for det meste av mindre blokker og rekkehus, men også av villaer. Området har dermed endret karakter siden jernverket var i drift.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Bærums Verk