#1362: Fløyta

Område: Vestmarka
Moh.: 264 m
Steder i nærheten [ Furuholmen Gupu ]

Oversiktskart - Fløyta

Beskrivelse

Fløyta er en del av et lite vassdrag fra Kalvemyr (ca. 380 moh.) nær Mikkelsbonn og til Oslofjorden ved Blakstad: Steindalsbekken (grensebekk Bærum/Lier), Korselva, Fløyta (grenseelv Bærum/Asker), Gupuelva til Semsvann, Askerelva til Bondivann, og Blakstadelva til fjorden. Fløyta er den flate delen av vassdraget gjennom det myrlendte området ved Furuholmen, og renner grovt sette i tre nivåer med fosser og stryk mellom som Øvre-, Midtre- og Nedre Fløyta. Nedre Fløyta var oppdemmet som reservoar for kverna og saga på Tveiter gård, og damrestene er fortsatt synlige. Typisk flomvassdrag med raske og store forandringer i vannføringen ved regn.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Fløyta