#1364: Igletjern

Område: Østmarka
Moh.: 198 m

Oversiktskart - Igletjern

Beskrivelse

Igletjern ligger i Oslo kommune, om lag 400 meter sydvest for Mariholtet, og er et av mange Igletjern i Østmarka. Opprinnelig var det et lite tjern som grodde igjen og ble til Igletjernsmåsan. I forbindelse med at Elvåga-vassdraget ble demmet opp til drikkevannsreservoar for Oslo med dammen over Mariholtsundet i 1965, ble det sprengt tunnel fra Igletjernsmåsan til Nord-Elvåga. Det ble også bygget en lav stein- og jorddemning i utløpet av bekken som opprinnelig gikk til Fri-Elvåga. Dermed ble det dannet et nytt og større, men fortsatt grunt Igletjern. Nå lekker demningen, vannet har igjen skrumpet inn, og det gror friskt fra bunnen. Beltet av tørre trær langs bredden viser tydelig at vannstanden har vært høyere tidligere.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Igletjern