#1379: Øvre Holsjøen

Område: Eidsvoll - Nes
Moh.: 414 m

Oversiktskart - Øvre Holsjøen

Beskrivelse

Øvre Holsjøen, som også er kalt Nordre Holsjøen på kartet, ligger midt i det gamle gruveområdet vest for fylkesvei 181. Det er dette området som historisk sett er det egentlige gullverket.

Under gruvetida var Øvre Holsjøen så forurenset av tungmetaller at det ikke var mulig å drikke vannet der. I dag er vannet rent og har et rikt dyreliv. Beveren er svært aktiv i dette vannet, og man kan se beverhytter nede ved vannet.

Ved enden av vannet ligger Løntjernbråtan, som er et mye brukt overnattingssted for foreninger og lag. Hit inn går det vei langs østsiden av vannet. Det går også vei på vestsiden av vannet, men de to er ikke forbundet. Den som vil ta seg rundt, kan imidlertid fint gjøre det til fots, da det går en sti fra Løntjernbråtan og over mot gruvene.

Langs vannet er det satt opp flere gapahuker, og det er et populært fiskevann.

Vannet er demt opp, og Eidsvoll kommune arbeider med å restaurere denne demningen. Derfor har vannet de siste årene vært tappet en del ned.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Øvre Holsjøen