#1384: Steinsfjorden

Moh.: 63 m

Oversiktskart - Steinsfjorden

Beskrivelse

Steinsfjorden er en arm av Tyrifjorden, helt i nordøst. Den ligger i kommunene Ringerike og Hole i Buskerud. Fjorden er 8 kilometer lang og strekker seg fra Sundvollen i sør til Åsa i nord. Store deler av den er ganske grunn, men er ca. 23 meter dyp på det dypeste. Kroksund markerer skillet mellom Steinsfjorden og resten av Tyrifjorden. Det er flere små øyer i fjorden, og en rekke fiske- og badeplasser. Det er krepsefiske i Steinsfjorden. Om vinteren er den et populært sted for isfiskere, og turskøytere.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Steinsfjorden