#1389: Tveter

Område: Follomarka
Moh.: 90 m

Oversiktskart - Tveter

Beskrivelse

Tveter ligger like øst for jernbanelinjen. Løype østover mot Tannum følger gårdsvei til Nordre Tveter ca. 100 meter før den tar av opp til Søndre Tveter. Sydover til Ålerud og Vestby skole kan du følge Kjenslirundens østre del opp traktorvei eller langs jernbanelinjen. Løype vestover følger langs gårdsvei på ny bru over jernbanen, i alt 2-300 meter langs denne veien før løypen tar av ut på jordet til høyre.

På Søndre Tveter ble det første permanente halmhuset i Norge bygget; en tomannsbolig hvor det inngikk en rekke forskjellige økologiske byggeteknikker. Huset er rapportert i FoU-prosjekt: "Kretsløpshus Søndre Tveter" med tilskudd fra bl.a. Norges Forskningsråd. Prosjektet omfattet forsøk med jordbyggeteknikker, solenergisystem, sunne bygge- materialer og økologisk avløpssystem.

Tveter jernbanestasjon ble nedlagt da nytt dobbeltspor Tveter - Vestby ble anlagt (åpnet i 1989).Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Tveter