#1401: Steinbrukollen

Område: Vestmarka
Moh.: 256 m
Steder i nærheten [ Haukelia ]

Oversiktskart - Steinbrukollen

Beskrivelse

Fra stien sørover fra Haukelia til Skonnerudkleiva og Rundtomåsen tar en liten opparbeidet vei av mot vest rett etter at bekken fra Simensløkka er passert. Den fører til trigpunktet Haukelia syd helt ute på stupkanten, merket 256 på kartet Oslo Vestmark. Den går gjennom tett granskog, og på nordsiden av den er det en ganske tydelig liten hustuft. Syd for denne og litt høyere i terrenget ligger det spor etter to hustufter til. Det ligger også rydningsrøyser inne i granskogen.

Dette er restene av plassen Steinbrukollen som er nevnt på kart fra 1825 og 1890. Lite er kjent om selve plassen. Navnet går ikke igjen i folketellingene fra denne tiden.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Steinbrukollen