#1418: Røskestadvannet

Område: Hurummarka
Moh.: 362 m

Oversiktskart - Røskestadvannet

Beskrivelse

Siste vannet i vassdraget til Sødra Cell. Navnet stammer fra en liten husmannsplass som ble neddemmet da fabrikken ble anlagt rundt 1900. Søndre Hurum Jeger- og Fiskerforening kultiverer vassdraget slik at det er gode fiskemuligheter i alle tre vannene.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Røskestadvannet