#1428: Rødvann

Område: Hurummarka
Moh.: 195 m

Oversiktskart - Rødvann

Beskrivelse

Vanntilførsel til Sødra Cell. Oppdemmet ca. 10 meter. Meget godt ørretvann. Området i åsen vest for vannet er et av naturvernområdene i Hurum, blant annet på grunn av store forekomster av barlind. Området strekker seg mot Stikkvannskollen. Ca. 1 km nord for vannet ligger rester av en milorgcelle fra 2. vedenskrig.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Rødvann