#14: Smedmyrkoia

Moh.: 324 m

Oppslagstavle

Smedmyrkoia

Leies ut etter avtale med DNT Oslo og Omegn.

  • Bestyrere/hytteverter: Ubetjent, DNT Oslo og Omegn er driftsansvarlig.
  • Overnatting
  • Egen hjemmeside

Oversiktskart - Smedmyrkoia

Beskrivelse

Smedmyrkoia ligger vest for Øvre Lysedam, langs skogsbilveien og skiløypa som går opp Gopletjernsbakkene. Hytta drives av DNT Oslo og Omegn som ubetjent hytte med overnatting, og har 9 sengeplasser. Dette er en gammel tømmerkoie med tilhørende stall, som får stedet til å se ut som et lite småbruk. Inne er det enkelt og fortsatt preget av å være et skogshusvære for snusspyttende tømmerhuggere.

Fra hytta er det ikke mer enn 3 km til Oppkuven-Smeddalen naturreservat.

Tidligere har Friluftsklubben hatt saft- og vaffelservering på hytta. Men fra og med vinteren 2017 har det ikke vært servering her.

Ankomst

Hytta ligger bokstavelig talt midt i skiløypa Skansebakken-Oppkuven-LøvliaEdit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Smedmyrkoia