#1452: Skjøttelvik

Område: Hurummarka
Moh.: 25 m

Oversiktskart - Skjøttelvik

Beskrivelse

Område sørvest på Hurumlandet i Asker kommune. Rett sør for gården Skjøttelvik er det en liten badeplass, men det er ingen parkeringsmuiligheter der (bomvei). Det går kyststi til Skjøttelvik.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Skjøttelvik